.::Trang thong tin dien tu Cuc Thi Hanh An Dan Su Dong Thap::.
SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ ĐỒNG THÁP SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ ĐỒNG THÁP SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ ĐỒNG THÁP SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ ĐỒNG THÁP SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ ĐỒNG THÁP SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ ĐỒNG THÁP SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ ĐỒNG THÁP SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ ĐỒNG THÁP
TIN NỔI BẬT
Ngày 01/4/2014, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp tổ chức họp liên ngành để trao đổi, phối hợp thực hiện Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT/BTP-BCA-BTC ngày 06/02/2013 của Bộ Tư Pháp, Bộ Công an, Bộ Tài Chính hướng dẫn trình tự, thủ tục thu, nộp, quản lý tiền, giấy tờ của người phải thi hành án dân sự và trả tiền, giấy tờ cho người được thi hành án dân sự là phạm nhân và trao đổi về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành giữa Cục Thi hành án dân sự, Công an tỉnh Đồng Tháp và Trại giam Cao Lãnh.
TIN TỨC KHÁC
Ngày 25 tháng 3 năm 2014, Chi đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức chuyến hành trình về nguồn tại 02 địa điểm lịch sử cách mạng của tỉnh là “Khu di tích lịch sử Xẻo Quýt” thuộc 02 xã Mỹ Long và Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, được công nhận di tích lịch sử quốc gia vào năm 1992 và “Khu di tích Gò Tháp”, tọa lạc tại địa bàn 02 xã Mỹ Hòa và Tân Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp, là di tích văn hóa, lịch sử độc đáo được Bộ Văn hóa - Thông tin xếp hạng Di tích Quốc gia năm 1989 và được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt năm 2012. Đây là chuyến đi hết sức ý nghĩa nằm trong chương trình hoạt động Tháng Thanh niên năm 2014 và chào mừng kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của Chi đoàn nên chuyến đi có sự tham gia đông đủ của các bạn đoàn viên.
Tôi vào ngành năm 2001, ngạch chuyên viên (cử nhân luật hệ chính quy) có đầy đủ các chứng chỉ theo quy định. Tháng 01/2006 tôi được bổ nhiệm Chấp hành viên. Như vậy thời gian tính thâm niên của tôi bắt đầu từ khi nào? Theo quy định của ngành thì ngạch thư kí có tương đương với ngạch chuyên viên đủ chuẩn không?