.::Trang thong tin dien tu Cuc Thi Hanh An Dan Su Dong Thap::.
SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ ĐỒNG THÁP SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ ĐỒNG THÁP SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ ĐỒNG THÁP SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ ĐỒNG THÁP SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ ĐỒNG THÁP SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ ĐỒNG THÁP SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ ĐỒNG THÁP SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ ĐỒNG THÁP
TIN NỔI BẬT
Ngày 22/8/2014 Cục Thi hành án dân sự tổ chức họp giao ban để đánh giá kết quả công tác thi hành án dân sự 10 tháng qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 02 tháng cuối năm 2014. Cuộc họp do ông Bùi Văn Tấn Phó trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh - Cục trưởng Cục THADS làm chủ trì, cùng sự tham dự của các Phó Cục trưởng, Trưởng phòng các Phòng chuyên môn, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện, thị, thành.
TIN TỨC KHÁC
Trong nhiều năm qua công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng đảng, góp phần phát triển nâng cao chất lượng của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thời kỳ hiện nay, đảm bảo sự kế thừa và phát triển Đảng. Vì Vậy, trong những năm qua công tác phát triển đảng viên đã được Chi bộ cơ sở Cục Thi hành án dân sự quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện có kết quả.