CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Từ ngày 24/11/2014 đến ngày 28/11/2014

 

 


Thứ/ngày

Nội dung

Địa điểm

Thời gian

Lãnh đạo

Ghi chú

Thứ hai

24/11

- Làm việc cơ quan

 

 

- Đ/c Tấn

- Đ/c Ty

- Đ/c Thiện

 

Thứ ba

25/11

- Làm việc cơ quan

 

 

- Đ/c Tấn

- Đ/c Ty

- Đ/c Thiện

 

Thứ tư

26/11

- Họp Phòng Tổ chức cán bộ

Hội trường B

8h

- Lãnh đạo Cục

- Phòng Tổ chức cán bộ chuẩn bị nội dung

- Công tác Trại tạm giam Công an TĐT

Trại tạm giam Công an TĐT

Cả ngày

- Đ/c Thiện

- Thành viên Tổ công tác cùng đi

- Làm việc cơ quan

 

Buổi chiều

- Đ/c Ty

- Đ/c Tấn

 

Thứ năm

27/11

- Làm việc cơ quan

 

 

- Đ/c Tấn

- Đ/c Ty

 

- Công tác Trại giam Cao Lãnh

Trại giam

Cao Lãnh

Cả ngày

- Đ/c Thiện

- Thành viên Tổ công tác cùng đi

Thứ sáu

28/11

- Họp liên ngành

Hội trường B

8h

 

- Đ/c Thiện

 

- Phòng Nghiệp vụ chuẩn bị nội dung

- Họp Văn phòng

Hội trường B

14h

- Đ/c Tấn

- Đ/c Ty

- Văn phòng chuẩn bị nội dung

 

Lịch có thay đổi khi cần thiết

 

 

 

 

 

 <<   <   ...   10   11   12   13   14   ...   >   >>