CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Từ ngày 15/12/2014 đến ngày 19/12/2014

Thứ/ngày

Nội dung

Địa điểm

Thời gian

Lãnh đạo

Ghi chú

Thứ hai

15/12

- Họp báo

Hội trường B

8h

- Đ/c Tấn

- Đ/c Thiện

- Đ/c Ty

- Trưởng phòng các Phòng chuyên môn cùng dự, Văn phòng chuẩn bị nội dung.

Thứ ba

16/12

- Làm việc tại cơ quan

- Đ/c Tấn

- Đ/c Thiện

- Kiểm tra CCTHADS TP Cao Lãnh

CCTHADS

TP Cao Lãnh

02 ngày

- Đ/c Ty

- Tổ kiểm tra cùng đi.

Thứ tư

17/12

- Làm việc tại cơ quan

- Đ/c Tấn

- Kiểm tra CCTHADS TP Cao Lãnh

CCTHADS

TP Cao Lãnh

- Đ/c Ty

- Tổ kiểm tra cùng đi.

- Dự Hội nghị

Trại giam

Cao Lãnh

- Đ/c Thiện

- Đ/c Minh cùng đi.

Thứ năm

18/12

- Bổ sung buổi làm việc này: Làm việc về công tác tổ chức cán bộ

CCTHADS

Thanh Bình

 

CCTHADS

Tam Nông

8h

- Đ/c Tấn

- Phòng Tổ chức cán bộ chuẩn bị nội dung.

- Làm việc tại cơ quan

- Đ/c Thiện

- Bổ sung cuộc họp này: Họp Tổ kiểm tra

Hội trường B

8h

- Đ/c Ty

- Các thành viên Tổ kiểm tra cùng dự họp.

- Bổ sung cuộc họp này: Họp Chi ủy

14h

- Đ/c Ty

- Các đồng chí trong Chi ủy cùng dự họp.

Thứ sáu

19/12

- Làm việc tại cơ quan

- Đ/c Tấn

- Đ/c Thiện

- Bổ sung cuộc họp này: Dự họp báo Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Hội trường B

13h30

- Đ/c Ty

Phòng KT; Thẩm tra viên, công chức làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các Chi cục.

 

Lịch có thay đổi khi cần thiết

 

 

 

 

 

 <<   <   ...   10   11   12   13   14   ...   >   >>