CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Từ ngày 06/7/2015 đến ngày 10/7/2015

 

Thứ/ngày

Nội dung

Địa điểm

Thời gian

Lãnh đạo

Ghi chú

Thứ hai

06/7

 

- Làm việc cơ quan

 

 

- Đ/c Tấn

- Đ/c Ty

 

- Dự họp báo

CCTHADS

Sa Đéc

13h

- Đ/c Thiện

- Phòng Nghiệp vụ cùng đi

Thứ ba

07/7

- Hội nghị tập huấn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS năm 2014

Hội trường A

8h

- Đ/c Tấn

- Đ/c Ty

- Đ/c Thiện

- Tất cả Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký THA thuộc Cục và Chi cục (trừ Chi Cục trưởng)

Thứ tư

08/7

- Hội nghị cán bộ chủ chốt (lấy ý kiến bổ nhiệm lại Thủ trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục)

Hội trường B

8h

- Đ/c Tấn

- Đ/c Ty

- Đ/c Thiện

- Thủ trưởng các Phòng chuyên môn cùng dự họp, Phòng Tổ chức cán bộ chuẩn bị nội dung.

Thứ năm

09/7

- Làm việc cơ quan

 

 

- Đ/c Ty

- Đ/c Thiện

 

- Tiếp đoàn kiểm tra Thi đua khu vực ĐBSCL.

Châu Thành

 

- Đ/c Tấn

 

Thứ sáu

10/7

- Làm việc cơ quan

 

 

- Đ/c Tấn

- Đ/c Ty

 

- Dự Hội nghị kiểm tra thi đua các Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự khu vực ĐBSCL 6 tháng đầu năm 2015

Khu Du lịch sinh thái Xẻo Quít

8h

- Đ/c Thiện

- Phòng Tổ chức cán bộ cùng đi.

 

Lịch có thay đổi khi cần thiết

 

 

 

 

 

 <<   <   ...   10   11   12   13   14   ...   >   >>