CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Từ ngày 25/8/2014 đến ngày 29/8/2014

Thứ/ngày

Nội dung

Địa điểm

Thời gian

Lãnh đạo

Ghi chú

Thứ hai

25/8

- Họp báo Lãnh đạo Cục

Hội trường B

8h

- Đ/c Tấn

- Đ/c Ty

- Đ/c Thiện

- Phòng Tổ chức cán bộ chuẩn bị nội dung về cán bộ và bộ máy.

- Họp giải quyết nội dung kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

Hội trường B

Buổi chiều

- Đ/c Tấn

- Đ/c Ty

- Đ/c Thiện

- Phòng Nghiệp vụ cùng dự họp, Phòng Kiểm tra chuẩn bị nội dung.

Thứ ba

26/8

- Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Tấn

- Dự họp báo

CCTHADS

TP Cao Lãnh

Buổi sáng

- Đ/c Ty

- Phòng Nghiệp vụ và Phòng Kiểm tra cùng dự.

- Đi công tác TP Hồ Chí Minh

Buổi chiều

- Đ/c Thiện

- Đ/c Phép cùng đi.

Thứ tư

27/8

- Dự họp Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp 06 tháng đầu năm 2014.

Phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

8h

- Đ/c Tấn

- Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Ty

- Đi công tác TP Hồ Chí Minh

01 ngày

- Đ/c Thiện

- Đ/c Phép cùng đi.

Thứ năm

28/8

- Bổ sung buổi làm việc này: Tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Ban Nội chính Trung ương.

Phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

8h

- Đ/c Tấn

- Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Thiện

- Dự tập huấn Luật Bồi thường nhà nước

01 ngày

- Đ/c Ty

Thứ sáu

29/8

- Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Tấn

- Đ/c Thiện

- Làm việc với CCTHADS huyện Tháp Mười.

Hội trường B

14h

- Đ/c Ty

- Lãnh đạo Chi cục THADS Tháp Mười, Tổ kiểm tra cùng dự họp.

 

Lịch có thay đổi khi cần thiết

 

 

 

 

 

 <<   <   ...   10   11   12   13   14   ...   >   >>