CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Từ ngày 20/10/2014 đến ngày 24/10/2014

Thứ/ngày

Nội dung

Địa điểm

Thời gian

Lãnh đạo

Ghi chú

Thứ hai

20/10

- Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Tấn

- Đ/c Thiện

- Đi kiểm tra việc ra quyết định hoãn thi hành án, ủy thác thi hành án dân sự năm 2014.

CCTHADS

TP Sa Đéc

01 ngày

- Đ/c Ty

- Đ/c  Phép, Vinh, Việt (thư ký ghi biên bản).

Thứ ba

21/10

- Làm việc phòng Tài chính – Kế toán về công việc từ nay đến cuối năm.

Hội trường B

8h

- Đ/c Tấn

- Đ/c Ty

- Trưởng, Phó trưởng phòng TCKT cùng dự họp, Phòng TCKT chuẩn bị nội dung.

- Khảo sát thực tế các bản án khó thi hành.

SaĐéc

Lai Vung

Buổi sáng

Buổi chiều

- Đ/c Thiện

- Phòng Nghiệp vụ và Phòng Kiểm tra cùng đi.

Thứ tư

22/10

- Khảo sát thực tế các bản án khó thi hành.

Thanh Bình

Tam Nông

Buổi sáng

Buổi chiều

- Đ/c Tấn

- Phòng Nghiệp vụ và Phòng Kiểm tra cùng đi.

- Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Thiện

- Họp Tổ Công nghệ Thông tin

Hội trường B

Buổi sáng

- Đ/c Ty

- Các thành viên Tổ cùng dự họp.

Thứ năm

23/10

- Khảo sát thực tế các bản án khó thi hành.

Huyện Cao Lãnh

Buổi sáng

- Đ/c Tấn

- Phòng Nghiệp vụ và Phòng Kiểm tra cùng đi.

- Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Ty

- Đ/c Thiện

Thứ sáu

24/10

- Khảo sát thực tế các bản án khó thi hành.

Huyện Hồng Ngự

Buổi sáng

- Đ/c Thiện

- Phòng Nghiệp vụ và Phòng Kiểm tra cùng đi.

- Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Ty

- Đ/c Tấn

 

Lịch có thay đổi khi cần thiết

 

 

 

 

 

 <<   <   ...   10   11   12   13   14   ...   >   >>