CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Từ ngày 27/10/2014 đến ngày 31/10/2014

Thứ/ngày

Nội dung

Địa điểm

Thời gian

Lãnh đạo

Ghi chú

Thứ hai

27/10

- Họp báo Lãnh đạo Cục

Hội trường B

8h

- Đ/c Tấn

- Đ/c Thiện

- Đ/c Ty

- Chánh Văn phòng cùng dự.

Thứ ba

28/10

- Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Tấn

- Đ/c Ty

- Dự họp báo.

CCTHADS

Châu Thành

Buổi chiều

- Đ/c Thiện

- Phòng Nghiệp vụ, Phòng Kiểm tra cùng dự.

Thứ tư

29/10

Đã họp ngày 25/10: Họp báo Lãnh đạo Cục

Hội trường B

8h

- Đ/c Tấn

- Đ/c Thiện

- Đ/c Ty

- Trưởng phòng các Phòng chuyên môn, Chi cục trưởng CCTHADS huyện Tháp Mười và TP Sa Đéc cùng dự.

Thứ năm

30/10

- Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Tấn

- Đ/c Thiện

- Đ/c Ty

Thứ sáu

31/10

- Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Ty

- Đ/c Tấn

- Dự lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng khu vực phía Nam

Thành phố

Hồ Chí Minh

01 ngày

- Đ/c Thiện

- Đ/c Lơ cùng dự.

 

Lịch có thay đổi khi cần thiết

 

 

 

 

 <<   <   ...   10   11   12   13   14   ...   >   >>