CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Từ ngày 09/3/2015 đến ngày 13/3/2015

Thứ/ngày

Nội dung

Địa điểm

Thời gian

Lãnh đạo

Ghi chú

Thứ hai

09/3

- Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Tấn

- Họp Chi ủy

Hội trường B

Buổi chiều

- Đ/c Ty

- Các đồng chí trong Chi ủy cùng dự họp.

- Dự họp về công tác Thi đua – khen thưởng.

Cà Mau

- Đ/c Thiện

- Đ/c Lơ cùng đi

Thứ ba

10/3

- Tiếp và làm việc với đoàn kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân Tối Cao.

Hội trường B

7h30

Lãnh đạo Cục

- Cục: Tất cả công chức Phòng Nghiệp vụ, Phòng Kiểm tra và Lãnh đạo Văn phòng cùng dự.

- CCTHADS TP Cao Lãnh: Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng, Chấp hành viên, thẩm tra viên cùng dự.

- Dự họp Hội đồng kỷ luật

Hội trường B

Buổi chiều

Đ/c Thiện

- Các thành viên Hội đồng cùng dự họp.

Thứ tư

11/3

- Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Tấn

- Đ/c Ty

- Đ/c Thiện

Thứ năm

12/3

- Đi công tác huyện Cao Lãnh.

CCTHADS

H Cao Lãnh

8h

- Đ/c Tấn

- Phòng Tổ chức cán bộ chuẩn bị nội dung, tất cả công chức CCTHADS h. Cao Lãnh cùng dự họp.

- Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Ty

- Đ/c Thiện

Thứ sáu

13/3

- Trao Quyết định bổ nhiệm.

CCTHADS

Thanh Bình

CCTHADS

Tam Nông

- Đ/c Tấn

- Phòng Tổ chức cán bộ chuẩn bị nội dung và cùng đi.

- Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Ty

- Đ/c Thiện

 

Lịch có thay đổi khi cần thiết

 

 

 

 

 <<   <   ...   10   11   12   13   14   ...   >   >>